top of page
Search

2021 Christmas Zentangle Class

《 🎁Christmas Zentangle 聖誕卡製作班💮 》

🦋一筆一劃,創造無限可能 🉐


睇過比賽咁多幅Zentangle聖誕咭,你又想唔想自己親手畫一張?✍🏻✍🏻

機會嚟喇咁多位 protential miracle maker 💎 !Mi.TangleArt Workshop 今年聖誕會同大家製作個人 Zentangle 聖誕明信片,包保大家今年都有靚靚聖誕咭派!💌💌


💭小朋友都可以畫禪繞?🤔🌀

透過簡單嘅圖形,啟發小朋友藝術創作能力,引發孩子們豐富嘅創意力💥兒童禪繞唔單止可以培養專注力,亦能讓佢哋能夠自我肯定 💪🏻


喺認證導師 - Mi導師的指導下🚸畀小朋友體驗吓自己完成一幅美麗嘅個人 Zentangle 聖誕明信片啦!0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page