top of page

傳媒訪問

公教報20220311.png

🗞🗞早前同華德學校合作,舉辦咗200人Zoom Zentangle 親子工作坊,好開心可以同一班家長同學一齊享受於畫Zentangle嘅寧靜之中!

 

見到越嚟越多學校著重學生心靈,希望我哋都能夠透過教大家畫禪繞畫 Zentangle,令到更多小朋友學懂欣賞自己~~🐚💖

【公教報 喜樂少年】
​禪繞畫課程 關注學生心靈

WhatsApp Image 2022-03-09 at 12.39_edite

情周圍都係,tested positive 都無阻我哋心境 stay positive~👾🤸🏻正正因為咁,Mi.TangleArt 喺疫情期間更想喺 online workshop 分享畫畫帶嚟嘅寧靜同滿足!

 

雖然喺初期的確有事倍功半嘅感覺 🍃但大家一齊慢慢嚟啦~🌬 換個想法,換個方法,可能最後嘅成果都會一樣稱心滿意呢!

 

面授可以面對面見到學員固然開心,但都唔代表網上視像上堂會無聊或者學唔識 ✌🏻疫情嚴峻期間,我哋會預先安排畫具郵寄,上堂時亦會多問大家進度,鼓勵發問 🙋🏻 🙋🏻‍♂️

 

最近有幸受到經濟日報嘅訪問,今日採訪出版喇~🗞

【經濟日報 工商版】
  教學新出路 視像工作坊

最愛禪繞夠寧靜-明報2022.jpg

多謝明報及華德學校邀請,有幸透過報章同大家分享 Zentangle! 

 

仲記得早陣子Mi導師到華德學校同學生們上視藝堂嘗試靜觀 & 學畫Zentangle嗎?

嗰陣Mi導師仲接受咗明報嘅訪問,即刻同大家一齊分享吓📰😎
 

我哋會繼續努力,將 Zentangle禪繞分享畀更多人💪🏻💪🏻

Anything is possible!! 🙌🏻

【明報STEAM校園版】
  最愛 禪繞畫 夠寧靜

b4f20170-fd65-41b6-ab9d-007eec8725d4.jpg

多謝朱薰 @chufune 同泰山叔今次(3月29日)邀請係商業電台《兒童適宜》節目到分享兒童禪繞畫👩🏿‍🎤 

好開心藉住今次機會回顧當了CZT (禪繞畫導師) 的我們怎樣達成big dream🎨還跟聽眾分享不同界別人士
不論你係小朋友、成人、老人👴🏽都可畫禪繞畫。

希望更多朋友仔聽到後有機會感受這禪繞畫的好處及魔力🙌🏻 記得今個星期日
很高興在大氣電波同大家見面✌🏻!

【商業電台 兒童適宜】
  Zentangle 教學分享

Mi.TangleArt|訪問|經濟日報|教學新出路 視像工作坊查詢升逾2倍
bottom of page