top of page

公開比賽

MiTangleArtbanner01-2.0.jpg

🎄 Mi.TangleArt 主辦嘅🖍

聖誕蜜物送?! Xmas Delivery?! 2023 聖誕禪繞繪畫比賽

💛 已圓滿結束 💛

齊睇吓聖誕老人送出咗咩貨

MiTangleArtmta_2022_competition_xmas_banner.png

🎄 Mi.TangleArt 主辦嘅🖍

2022 集合吧!薑餅人禪繞聖誕卡設計比賽

💛 已圓滿結束 💛

齊睇吓各位薑餅人嘅作品

MiTangleArt

👸🏻 Mi.TangleArt 主辦嘅 🤰🏻

2022 我的超人阿媽 Mrs Incredible Zentangle 母親節卡設計比賽 🖍

💛 已圓滿結束 💛

!​參賽作品都心意爆棚之餘,背後嘅故事仲十分窩心,一齊睇吓比賽花絮啦!

MiTangleArtopenevent_banner_2021_xmas.png

🎅🏻 Mi.TangleArt 主辦嘅 2021 Zentangle 聖誕咭設計比賽 🖍

💛 已圓滿結束 💛

比賽反應非常熱烈,衷心感謝咁多位參賽者、學校,仲有為參賽作品投票嘅網上觀眾,大家嘅支持令整個比賽都充滿氣氛呀 🔥🔥

!​快啲去睇更多比賽花絮!

bottom of page