top of page
Search

Write what I WANT !!

【我寫故我在 ✍🏻 寫我所想!💭】

Mi 導師三訪迦密愛禮信中學,繼中二同學、一眾教職員,呢次到同學生 & 家長們一齊參與家教會嘅 #現代中文書法 親子workshop!


喺親子workshop 入面,大家學咗基本筆劃嘅寫法,嘗試咗寫自己嘅名同各種單字/詞語嘅寫法與擺位方式 👍🏻

而教職員工作坊就有啲唔同 ~💡

我哋嘅作品唔再局限於名字 ✌🏻 等大家學完基本筆劃、習慣咗點樣更靈活地運用支 brush🖊️ 後,就由各位自由發揮個人風格,寫出自己想寫嘅文字同語錄,想寫咩就寫咩喇!


希望大家都鍾意呢次嘅課程,鍾意自己嘅作品啦💓📝~


歡迎 inbox 查詢【團體機構包班】資訊!📲

👉🏻〖企業培訓、長者中心、親子工作坊、教師培訓〗


𝗠𝗶.𝗧𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲𝗔𝗿𝘁 課程包括:

🌀 Zentangle 禪繞畫

🎨 水彩畫

📱 Procreate電子繪畫

🧑🏻‍🎨 和諧粉彩

🖋 中/英文藝術字


0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page