top of page
Search

ZenAlphabet Time!

【小學視藝科教師 🧑🏻‍🏫 禪繞工作坊】


畫 Zentangle 唔單止得黑與白同線條,仲可以襯托唔同嘅元素!


呢次Mi導師去華德學校就同視藝科老師們分享更仔細嘅禪繞技巧,

包括畫框 🔲、藝術字 🔠,同埋寶石 💎!


〖如對相關工作坊有興趣,歡迎查詢:學校專享教師技巧課程~〗𝗠𝗶.𝗧𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲𝗔𝗿𝘁 課程包括:

🌀 Zentangle 禪繞畫

🖋 中文現代書法/英文藝術字

📱 Procreate電子繪畫

🎨 水彩畫


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page