top of page
Search

Listen to your Heart!

【長者現代中文書法工作坊】


除咗學生、教識員同企業培訓,現代中文書法都適合長者們體驗㗎! 🎁🎁


小編最鍾意有位學員寫「偷得浮生半日閒」,有時無聊日子都有佢值得著迷之處,簡簡單單寫吓字都可以好開心!'𝗠𝗶.𝗧𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲𝗔𝗿𝘁 課程包括:

🌀 Zentangle 禪繞畫

🎨 水彩畫

📱 Procreate電子繪畫

🧑🏻‍🎨 和諧粉彩

🖋 中/英文藝術字


0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page